Mișcarea personalului didactic

Mobilitate personal didactic 2019

Mobilitate personal didactic 2019

Metodologia reglementează condiţiile de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar; organizarea şi desfășurarea etapelor de mobilitate...