Regulament de acordare sprijin financiar în cadrul proiectului ACASĂ

REGULAMENT DE ACORDARE SPRIJIN FINANCIAR ÎN CADRUL PROIECTULUI

ACASĂ – Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!

POCU/784/6/24/ 139521

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul

Operațional Capital Uman 2014-2020

A 1.2 Regulament

A 1.2 Cerere pentru acordarea sprijinului financiar