Condiția specifică pentru etapa de pretransfer din cadrule mobilității personalului didactic

conditia-specifica