Programul național „Școala de acasă”

SELECȚIA BENEFICIARILOR DE DISPOZITIVE ELECTRONICE CU CONEXIUNE LA INTERNET, ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL ”ȘCOALA DE ACASĂ”

Procedura operațională

Anexe

  1. Cerere pentru acordarea unui dispozitiv electronic
  2. Declaratie pe propria raspundere
  3. Model Contract de comodat