Distribuția sălilor de clasă

Schimbul I (7:00-13:00)

Schimbul II (13:00-19:00)

program