Informatică și tehnologii

Proba D, pentru evaluarea competențelor digitale, are statutul de probă obligatorie în cadrul examenului de bacalaureat, pentru candidații de la toate filierele, profilurile și specializările.

Proba se desfășoară în laboratoarele de informatică din unitățile școlare, în perioada 16, 19- 20 februarie 2018 conform Calendarului examenului de Bacalaureat – 2018.

Sunt propuse șapte domenii de competentă:

1. Utilizarea computerului și organizarea fișierelor 2. Editoare de texte 3. Informație și comunicare 4. Concepte de bază ale Tehnologiei Informației (IT) 5. Editoare de calcul tabelar 6. Baze de date 7. Prezentări

Documente utile:

Modele de subiecte:

2017

model

subiect

2018

model

subiect