Colegiul Național
"Ștefan cel Mare"
Târgu Neamț

SING UP NOW

LEARN MORE

Putting Children First.
Preparing Children For
Success In Life

SING UP NOW

LEARN MORE

LANGUAGE SCHOOL

SING UP NOW

LEARN MORE

Every student matters,
every moment counts.

Teaching Turning
Today’s Learners Into
Tomorrow’s Leaders

SING UP NOW

LEARN MORE

Viziune

Colegiul Național “Ștefan cel Mare” este o școală a prieteniei și respectului care deschide calea demnă spre știință și cultură prin servicii educaționale de calitate, asigurând succesul și identitatea absolventului de nivel european.

Misiune

Să asigurăm elevilor noștri un cadru propice progresului și creativității, ca bază a evoluției lor ulterioare și a bunei integrări în societate.

Valori

  • onestitate
  • responsabilitate
  • dezvoltare personală
  • comunicare

Despre noi

ISTORIE, TRADIȚIE ȘI IDENTITATE

Începuturile Colegiului „Naţional Ştefan cel Mare” se regăsesc în istoria secolului al XIXlea când, în Târgu Neamţ, se face din ce în ce mai simţită nevoia de şcoli publice. În Tg.Neamţ, începuturile educaţiei sunt legate de prima biserică construită în perimetrul oraşului. Aceasta activitate este atestată documentar de certificatul emis de voievodul Grigore Alexandru Vodă, în 1756. Astfel, la 16 octombrie 1852, în cadrul unei mari solemnităţi, în prezenţa domnitorului Alexandru Ghica-Voievod, se inaugura „Şcoala Primară Nr.1 de băieţi” – Şcoala Domnească numită mai târziu în onoarea domnitorului care a inaugurat-o. Deficitară rămânea posibilitatea de a urma cursurile unei şcoli pentru fetele din Tg. Neamţ.

Această nevoie se transformă într-un memoriu al locuitorilor urbei, adresat caimacamului Teodor Balş, în care se cerea înfiinţarea unei şcoli de fete. Caimacamul aprobă cererea, dând următoarea rezoluţie: „Departamentul bisericesc se va înţelege cu Doamna Ecaterina Balş, patroana şcolilor de fete, în ce priveşte înfiinţarea şcolii. Localul se va lua de la Mânăstirea Neamţului, iar profesoara va fi plătită ca şi la celelalte şcoli de judeţe.” (V.A. Urechea, Istoria Şcolilor; vol. I-VIII, Bucureşti, 1892).

Gheorghe Asachi, şeful Departamentului Instrucţiunii Publice, a propus ca localul acestei şcoli să fie dat de Mânăstirea Neamţului, aceasta fiind obligată saccepte aceast lucru prin hrisovul nr. 40 al Caimăcămiei, numai cu întreţinerea seminarului şi a şcolii primare de băieţi din Tg. Neamţ.

Abia dupa doi ani, în 1856, s-a rezolvat problema spaţiului şi şcoala de fete s-a putut înfiinţa sub îndrumarea institutoarei Sofia Cocea, în casa lui Mihail Kogălniceanu, de pe Uliţa Mare, pusă la dispoziţie de Consiliul Orăşenesc. Astăzi, pe locul „Şcolii de fete” se află gimnaziul Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare”, care, până în anul 2003, a fiinţat ca şcoală autonomă, numită Şcoala „Mihail Kogălniceanu”, în cinstea marii personalităţi care şi-a ales loc de casă în urbea noastră. În 1864 se înfiinţează şi Şcoala Nr.4, care în 1918 se transformă în Şcoala Medie „Regina Maria”. Reforma învăţământului din 1948 transformă această şcoala medie în liceu de 3 ani şi, în acelaşi timp, liceul devine un liceu mixt.

După statisticile anuale, la 15 septembrie 1951, a început cursurile prima serie de elevi, formată din 52 de elevi, care au absolvit în anul 1954. În toată această perioadă, titulatura instituţiei s-a schimbat în Şcoala Medie Mixtă, iar în noiembrie 1961 această îşi ia numele de Liceul Industrial „Ştefan cel Mare”. Din acest aşezământ de educaţie au absolvit pâna în prezent 63 de promoţii de elevi.

Din septembrie 1990 până în octombrie 2003, liceul funcţionează sub denumirea de Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare”, având clase cu profil real, respectiv umanist, ale căror specializări şi subspecializări sunt din cele mai diverse: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii, ştiinţe sociale, filologie.

Transformarea Liceului Teoretic în Colegiu Naţional s-a produs în octombrie 2003, prin fuziunea Şcolii „Mihail Kogălniceanu” cu liceul, cele două instituţii devenind una singură cu un trecut istoric comun.

C.N. „Ștefan cel Mare” în cifre

0 Elevi
0 Cadre didactice
0 Cabinete și laboratoare
0 Biblioteca
0 Săli și terenuri de sport

Activități extrașcolare

Orientare școalără
Orientare școalără

Cine sunt eu și ce pot face eu? În ce meserie/domeniu de activitate mă pot specializa? Ce meserie e mai potrivită pentru mine? Am calitățile necesare pentru

Read More

Certificări

Absolvenții noștri